Winkelmandje

          999-00-7114-673-1           ABC-toetsen

999-00-7114-673-1           999-00-7114-673-1           ABC-toetsen

€ 75,00

Voorafbestellen (Pre-order)

Aantal  

ABC-toetsen

Planning

De ABC-toetsen worden momenteel gevalideerd op verschillende scholen. De geijkte toetsen zijn beschikbaar vanaf eind juni.

Aanleiding

Door Corona is in het primair onderwijs de landelijke eindtoets niet doorgegaan en is er een flink aantal lesuren uitgevallen.
U krijgt dus een nog diversere instroom vanuit het po dan voorheen.
Hoe bepaalt u in september het rekenniveau van uw instroom?
Als (deel van) een antwoord op deze vraag, kunnen we melden dat de beroemde ABC-rekentoetsen nu in gemoderniseerde en gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn.

Achtergrond

De ABC-toetsen zijn in het voortgezet onderwijs al ruim 20 jaar een begrip. De rekentoets is indertijd ontwikkeld door Mieke van Groenestijn in samenwerking met remedial teachers.
Deze gemoderniseerde versie is ontwikkeld namens de Stichting All en ook nu is Mieke van Groenestijn nauw betrokken.

Twee toetsen

Er is een ABC-toets op 1F niveau en er is een 1S toets voor leerlingen waarvan verwacht mag worden dat zij wat meer aankunnen.
De toetsen zijn geijkt aan de meest recente CITO-scores. Binnen een lesuur heeft u dus zicht op het niveau van de geteste leerlingen.
Door gebruik te maken van een bijgeleverd werkblad weet u ook hóé uw leerlingen rekenen.
Dat geeft u de instrumenten in handen om individueel of klassikaal een goede start met uw rekenonderwijs te maken.
Om de resultaten te bekijken heeft u gratis toegang tot het bekende volgsysteem van ffLeren Rekenen.

Testen

Vraag via licenties@intraquest.nl een proeftoets aan.

Bestellen

De ABC-toetsen worden aangeschaft in pakketten van 30 afnames (plus een test).
Voor meer dan 100 afnames kan worden gekozen voor onbeperkte toegang tot afnames met een afrekening per 6 maanden. Voor deze werkwijze geldt een korting van 20% en komt u uit op € 2,00 per afgenomen toets.